Artikelen

Op deze pagina staan enkele artikelen die in de loop der tijd over Jan Hoynck van Papendrecht of over zijn werk zijn verschenen.

Voor de Special 1959-2019 (oktober 20190, een glossy uitvoering van de Nieuwsbrief van de Vrienden van het Cavaleriemuseum, heeft Jacques Bartels zijn licht laten schijnen over vijf kapitale olieverfschilderijen zoals die op zaal hangen in Amersfoort.
Klik op onderstaande link om het artikel te lezen.

Klik hier om het artikel te lezen

 

“Een Kornet nader bekeken”

 

In het jaarboek van het Legermuseum 1992, Armamentaria 27, verscheen een artikel Van Jacques A.C. Bartels over het ruiterportret van jhr. C.J.A. den Tex, dat de titel meekreeg  “Een Kornet nader bekeken). De afbeelding staat hierboven.
Klik hier om het artikel te lezen.

 

Scan_20160206_112402

A.  Artikel Vorsten. Maandblad over alle vorstenhuizen juni 1995.
auteur. Jacques Bartels.
In dit artikel beschrijft Bartels een aquarel van Hoynck met als voorstelling het ééndaagse bezoek van de Duitse keizer aan Amsterdam op 13 december 1907.

Kijk hier om dit artikel te lezen.

B.  Artikel Tableau- Fine arts magazine september 1997. Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek.
Auteur: Jim van der Meer Mohr.

303.pdf (1)In dit artikel beschrijft de auteur het hiernaast afgebeelde werk van een postkoets die een berg afdaalt onder een strak blauwe lucht die zich aftekent tegen het groen van een dennenbos.

Kijk hier om dit artikel te lezen

 

Scan_20160206_112930C.  Artikel De Tinnen Tafelronde – Tweemaandelijkse publicatie Nederlandse Stichting voor Modelfiguren 98/5.
Auteur: Jacques Bartels

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de belangrijkste en meest betrouwbare schilder van militaire onderwerpen die ons land heeft voortgebracht, Jan Hoynck van papendrecht.
Klik hier om dit artikel te lezen.

 

D.   Artikel Tijdschrift De Groote Oorlog Western Front Association Nederland.
auteur: Jacques Bartels

Het lidmaatschap van de Western Front Association Nederland was voor Jacques Bartels aanleiding om in het fraai verzorgde en informatieve tijdschrift De Groote Oorlog een artikel te schrijven over werk dat J. Hoynck van Papendrecht tijdens de Eerste Wereldoorlog in ons neutrale land heeft vervaardigd. Voor Hoynck was deze instroom van geïnterneerde of krijgsgevangen soldaten met een enorme variatie aan uniformen een unieke kans om dit al vast te leggen.

Klik hier om het artikel te openen.

 

E.   Artikel J. Hoynck van Papendrecht door A.L. Koster, Elsevier maandblad xvl, 8e jaargang ll

Kijk hier om dit artikel te lezen.

F. Artikel NMM NM Magazine december 2019 Louis Ph. Sloos, De schetsboeken van Jan Hoynck van Papendrecht.

Klilk hier om het artikel te lezen.