Literatuur

Literatuur:

  • Jan Hoynck van Papendrecht 1858 – 1933 door J.A.C. Bartels, uitgeverij De Bataafse Leeuw.
  • De Uniformen van de Nederlandsche Zee- en Landmacht, militaire boekhandel van de gebroeders Van Cleef te ‘s-Gravenhage (1900)
  • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950, kunsthandel Pieter A. Scheen N.V. te ‘s-Gravenhage.
  • Artikel J.B. Kist, oud conservator bij het Rijksmuseum “Victor de Stuers (1843-1916) en Jan Hoynck van Papendrecht (1858 – 1933) en de gebeurtenissen bij de bruggen over de Berezina 25 tot 29 november 1812”.
  • J. Hoynck van Papendrecht door A.L. Koster, Elsevier maandblad xvl, 8e jaargang ll.
  • De rijdende artillerie komt in stelling in de slag bij Waterloo, artikel Dr. N. vets Heijn. Armentaria 11 (1976) 59-68.
  • Een kornet nader bekeken, artikel J.A.C. Bartels.
1900 ca-J HvP
Foto: collectie Jacques Bartels
Klik hier om terug te keren naar de beginpagina.