Nieuws

Publicaties

Oktober2019:

Voor de Special 1959-2019, een glossy uitvoering van de Nieuwsbrief van de Vrienden van het Cavaleriemuseum, heeft Jacques Bartels zijn licht laten schijnen over vijf kapitale olieverfschilderijen zoals die op zaal hangen in Amersfoort. 
In dit artikel weidt hij in een voetnoot enige aandacht aan een olieverfschilderij dat door het Cavaleriemuseum wordt gezien als een èchte Hoynck, namelijk Trompetters van het derde Regiment Huzaren. Je hoeft geen kenner te zijn van het oeuvre van Hoynck om in één oogklap te zien dat dit géén Hoynck is. Jacques heeft hier in 2006 al eerder op gewezen toen het schilderij onderdeel uitmaakte van de tentoonstelling Geeft acht! in het Haags Gemeentemuseum. In wezen is de vermelding in de begeleidende catalogus op pagina 172 een vorm van witwassen. Ook nu blijkt dit onderwerp gevoelig te liggen en is het artikel gepubliceerd zonder deze belangrijke voetnoot.

Jacques heeft inmiddels zijn argumenten om dit specifieke schilderij niet tot het oeuvre van Hoynck te rekenen, op 9 oktober jl. officieel per brief bij het Bestuur van de stichting Museum Nederlandse Cavalerie aangekaart.

Op 15 december 2019 heeft Jacques van de voorzitter van de  Stichting Museum Nederlandse Cavalerie te horen gekregen dat de tekst aangepast gaat worden.  Wordt vervolgd!

Lees hier het volledige, niet gecensureerde artikel

 

Veilingnieuws

Onderstaand werk werd in de novemberveiling van het Venduehuis in Den Haag geveild en draagt als titel “Field artillery in the Dunes“.
Dit leuke werk is afgehamerd op een prijs van € 600.