Nieuws

VEILINGNIEUWS


William of Orange crosses the river Boyne during the Battle of the Boyne in 1690

Bovenstaand werk werd op 24 mei 2023 geveild bij Venduhuis Den Haag en is aan een buitenlandse verzamelaar verkocht. De geschatte opbrengst was € 4.000 – € 6.000. Het is een groot werk met de afmetingen 90 x 137 cm.
Het werk doet een beetje denken aan de schoolplaten die Jan Hoynck van Papendrecht heeft vervaardigd.

Het volgende wordt door de veiling vermeld:

The Battle of the Boyne – fought across the river Boyne on the east coast of Ireland in July 1690 – was a battle between the forces of the deposed Catholic James II and the Protestant King William III, Prince of Orange, King of England and Scotland, married to Queen Mary (his cousin and James’s daughter). The battle resulted in a victory for William. This turned the tide in James’s failed attempt to regain the British crown and ultimately aided in ensuring the continued Protestant ascendancy in Ireland. The outcome of the battle had great symbolic significance for Protestants in Ireland. 

William’s victory is commemorated annually in Northern Ireland on the 12th of July. That day – known as Orangemen’s Day – marks the culmination of the so-called ‘marching season’ through which members of the Orange Order celebrate the victory of the Protestant ‘King Billy’ over the Catholic James.

Düsseldorfer Auktionshaus

Op 3 december 2022 werd onderstaande  aquarel geveild door het Düsseldorfer Auktionshaus onder lotnummer 1428.
De veiling vermeldde dat het werk gesigneerd is en een afmetingen heeft van 45 x 68 cm. De titel luidde “Ankunft der Postkutsche”.
Een zeer mooie aquarel van Jan Hoynck van Papendrecht, de afgebeelde postkoets komen we op veel van zijn werken tegen. Het werk doet sterk denken aan de aquarel die staat afgebeeld op pagina 109 van de biografie, de postkoets in Pontrezina in Oostenrijk. Volgens familieoverlevering heeft Hoynck op dat werk zijn echtgenote en twee schoonzusters afgebeeld. Het is dus mogelijk dat op het hieronder afgebeelde werk deze drie dames  staan afgebeeld.
Het werk heeft € 1.500 excl. veilingkosten opgebracht.

Van Spengen
In de september veiling (timed-online 3 oktober 2022) van Van Spengen Kunst- en Antiekveilingen te Hilversum werd onderstaand olieverfschilderij van Jan Hoynck van Papendrecht geveild.
De opbrengst, exclusief veilingkosten was € 23.105.

Het werk is voluit gesigneerd, gedateerd 1914* en heeft een fors formaat, te weten 90 x 120 cm. 
Op het schilderij zien we militaire attachés die  de voortgang van de oefening bestuderen en daarover het thuisfront rapporteren. We zien van links naar rechts een officier van de Bersaglieri, een Italiaans garderegiment, een Frans officier met daarnaast naar vermoed een Brits officier om te eindigen (onmiskenbaar met zijn Pickelhaube) een Duits officier. 
*De datering 1914 verso het doek is niet in het handschrift van Hoynck maar kan natuurlijk een indicatie zijn wanneer dit schilderij is vervaardigd. Hoynck was dus bij deze oefening aanwezig, maar aangezien er nog een Duits officier bij een Nederlandse oefening staat is het aan te nemen dat deze manoeuvres plaats hebben gehad vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, 28 juli 1914.

Tot ons genoegen kunnen wij nu vertellen dat het Nationaal Militair Museum de suggestie van Jacques Bartels heeft gevolgd en de koper is van het recent bij Van Spengen geveilde olieverf van Hoynck.

Dankzij goed speurwerk in de collectie schetsboeken van Hoynck van het NMM heeft conservator Alfred Staarman nog het volgende kunnen toevoegen aan de kennis over de achtergronden van het schilderij. Met zekerheid kan worden gesteld dat het hier gaat om een weergave van nu met naam en rang bekende buitenslandse militaire attachés aanwezig tijdens de manoeuvres van 1913. Zie de schetsen hieronder met aantekeningen van Hoynck over details van de uniformen, hoofddeksel et cetera, zoals wij van hem gewend zijn.

 

 

 

 

 

Klinkhamer Groningen
Via via werden we er op gewezen dat het hiernaast afgebeelde werk op 20 september 2022 werd geveild bij Klinkhamer Veilingen te Groningen.

Het is een prachtige aquarel, en stelt een Oostenrijkse officier voor.

Het werk is afgehamerd voor € 550 (naar we hebben vernomen)

 

 

AAG
Op 4 juni 2022 werd onderstaand werk geveild bij Veilinghuis AAG te Amsterdam. Een bijzonder fraai werk van Jan Hoynck van Papendrecht dat werd afgehamerd op een bedrag van € 7.000.

Het veilinghuis vermeldde over het werk o.a. het volgende:

Jan Hoynck van Papendrecht 
(Amsterdam 1858 – The Hague 1933)
Cavalrists of the Regiment Huzaren No.2
Signed and dated 1918 lower right
Annotated W.H. Piepers, Generaal-Majoor Commandant der Cavalerie Brigade 1914 – 1918 on the reverse
Oil on canvas, 50.1 x 76.4 cm
Provenance:
– Kunsthandel Gebroeders Koch, The Hague/Rotterdam
– Private collection, the Netherlands