Over ons

De website is door mij, Luuk Duker, opgezet, omdat ik als liefhebber en verzamelaar van het werk van Jan HvP vond -en vind- dat deze kunstenaar meer aandacht verdient.
Inmiddels verzorg ik samen met Jacques Bartels, de auteur van de biografie van Jan HvP, deze site.Samen proberen we zoveel mogelijk informatie te geven (en te vergaren!) over Jan Hoynck van Papendrecht.

Sinds 1986 heeft Jacques Bartels altijd zijn documentatie over zijn favoriete schilder Jan Hoynck van Papendrecht bijgehouden. Daarnaast heeft hij naast intensief speuren op internet ook in diverse archieven onderzoek gedaan. Het resultaat van dit alles heeft hem ervan overtuigd dat na dertig jaar een totaal nieuw boek over Hoynck kan worden geschreven. Gelet op de veranderende eisen die tegenwoordig aan een kunstenaarsbiografie worden gesteld, zal het naar verwachting thematisch zijn opgebouwd. Dit verhoogt de belangstelling van gespecialiseerde uitgeverijen aanzienlijk. Beoogd wordt nog steeds een boekwerk met zestig procent beeldmateriaal zodat er ruimschoots aandacht kan worden geschonken aan het brede oeuvre van Hoynck. Over opzet en omvang wordt nog van gedachten gewisseld, maar alhoewel nog geen datum van verschijnen kan worden vastgesteld, mag er van worden uitgegaan dat het boek er komt! 

We doen een dringend beroep doen op alle liefhebbers, veilinghouders, verzamelaars enĀ anderen nieuw materiaal aan te leveren voor dit nieuwe boekwerk.

Heeft u werk (tekeningen, schetsboeken, schilderijen, etc.) van Jan HvP in uw bezit?
Kunt u iets vertellen over het leven van J HvP?
Heeft u spulletjes die van hem zijn geweest?
Is er anders iets wat we in een boek kunnen vermelden?
Kent u anekdotes over Jan HvP (al dan niet uit overlevering)?

Jaques Bartels (r) en Luuk Duker (l)