Over ons

De website is door Luuk Duker opgezet omdat hij als liefhebber en verzamelaar van het werk van Jan Hoynck van Papendrecht van mening was dat deze kunstenaar meer aandacht verdient. Naar aanleiding van mijn in 1986 verschenen biografie van Hoynck kwamen wij met elkaar in contact. Het leverde jarenlang een unieke samenwerking op. Tot zijn vroegtijdig overlijden verzorgden wij samen deze site. Het was ons streven zoveel mogelijk informatie te geven (en te vergaren!) over Jan Hoynck van Papendrecht. Dat blijft zo.

Sinds 1986 heb ik consequent mijn documentatie over mijn favoriete schilder Jan Hoynck van Papendrecht bijgehouden. Naast intensief speuren op internet, heb ik ook archiefonderzoek gedaan. Het resultaat van dit alles heeft mij ervan overtuigd dat er na de eerste aanzet in 1986 een nieuw boek met veel aanvullende informatie over Hoynck kan worden geschreven. Gelet op de veranderende eisen die tegenwoordig aan een kunstenaarsbiografie worden gesteld, zal het naar verwachting thematisch zijn opgebouwd. Uiteraard zal er ruimschoots aandacht besteed worden aan het brede oeuvre van Hoynck. Deze aanpak maakt immers meer kans om uitgegeven te worden, zeker nu uitgeversmaatschappijen zeer kritische zijn geworden bij het accepteren van manuscripten. Aangezien dit een project van lange adem is en naast mijn andere militair-historische voorgenomen publicaties moet passen, is het onderhouden en aanvullen van deze site voorlopig de beste optie.

Om actueel te blijven doe ik bij deze een dringend beroep op alle liefhebbers, veilinghouders, verzamelaars en anderen, nieuw materiaal aan te leveren voor deze site en het Documentatiecentrum . Dus, heeft u werk als tekeningen, schetsboeken, schilderijen, etc. van Hoynck in uw bezit, laat dat dan s.v.p. weten zodat anderen ook mee kunnen genieten!

Jacques A.C. Bartels

In Memoriam Luuk Duker

Tot mijn grote verdriet is op woensdag 22 november 2023 mijn jarenlange Hoynck-maatje Luuk Duker na een langdurig ziekbed in zijn geliefde Frankrijk overleden. Luuk was de initiatiefnemer van deze site en heeft deze ook jarenlang technisch onderhouden, iets wat mij wegens gebrek aan ervaring op dit gebied zeer welkom was. Tot het laatste moment was Luuk zeer betrokken bij de site. Hij was dan ook zeer ingenomen met de beslissing van de Koninklijke Bibliotheek de website als digitaal erfgoed te beschouwen en deze voor de toekomst te bewaren. Ik heb Luuk verzekerd dat ik de website zowel wat betreft techniek als content, zal blijven onderhouden.

Zijn humor en onze vele mailtjes over al dan niet nieuw opgedoken werk van “onze wederzijdse vriend” zoals wij Hoynck noemden, zal ik zeer missen.

Jacques A.C. Bartels


Luuk Duker

1956–2023

Luuk Duker en Jacques Bartels in betere tijden