Reacties

Reactie van een bezoeker

Onze oproep aan bezoekers van onze website om informatie over Jan Hoynck van Papendrecht levert zo nu en dan toch weer erg leuke reacties op. Hier zijn we  natuurlijk erg blij mee.
Zo kregen we in november 2019 als reactie van een bezoeker bovenstaande afbeelding toegestuurd, een aquarel met de afmetingen 25 x 35 cm. Het werk zou mogelijk rechtstreeks gekocht zijn van Hoynck door de grootvader van de huidige eigenaar. Het gaat hier om een Duitse veldoefening.
Jan Hoynck van Papendrecht kreeg vaak uitnodigingen van zowel het Britse als het Keizerlijke Duitse leger om manoeuvres bij te wonen. Je zou kunnen spreken over een embedded artist. In dit specifiek geval gaat het, gezien de zogenaamde Raupen-helmen van de kanonniers, om een Duitse oefening waar Hoynck een stuk veldartillerie ziet langskomen.

 

Haagse Voorstelling

Aanvankelijk waren we van mening dat het hierboven afgebeelde werk een Haagse voorstelling betrof, echter:

“Verrassende uitkomst!
Een conservator van het Haags Historisch Museum mailde Jacques Bartels naar aanleiding van de topografische vermelding dat het niet Den Haag maar wel eens Utrecht zou kunnen zijn. En dan specifiek de hoek Maliebaan-Nachtegaalstraat. Een foto uit gemeentearchief van Utrecht ondersteunde deze opvatting.
Tegelijkertijd was Jacques op zoek naar nadere informatie over deelname van Hoynck aan de wereldtentoonstelling in 1893 in Chicago, de World`s Columbian Exposition ook bekend als de Chicago`s World Fair. Uiteindelijk stuitte hij op de catalogus waar onder nummer 72 het olieverfschilderij Artillery review at Utrecht van de hand van Hoynck wordt vermeld. Zou dit niet hetzelfde schilderij kunnen zijn wat in 2014 bij Christie`s was geveild? Het onderwerp klopt met de beschrijving (Artillery) , de toewijzing van de locatie, in casu Utrecht, stemt overeen met wat het Haags Historisch suggereerde. Voordat dit schilderij bij Christie`s werd geveild, was het bij de Amerikaanse Freeman`s Auctioneers onder de hamer geweest.
Met andere woorden, de conclusie lijkt gewettigd dat dit schilderij door Hoynck is ingezonden voor de wereldtentoonstelling in Chicago in 1893 alwaar het dus kennelijk ook is verkocht. In 2014 komt het in Amerika (weer) op de markt om datzelfde jaar na 121 jaar naar Nederland terug te keren om hier van eigenaar te wisselen. Een mooi voorbeeld van samenwerking met musea en eigen onderzoek!”

Wederom bereikte ons van een bezoeker van onze site weer een prachtige tekening. Op deze tekening is te zien is hoe een Vrijwillige Leidse Jager, L.J.W. Beeckman, dodelijk getroffen wordt tijdens de Tiendaagse veldtocht.

Onderstaande afbeelding bereikte ons via een bezoeker van deze site.
Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier een groepje schilders waaronder Gijs Bosch Reitz (1860-1938) , studiegenoot van Hoynck in München in de periode 1880-1884.
De afmetingen van deze aquarel zijn 48,5 x 38,5 cm. Particuliere collectie.

kopie al opgenomen

 

Naar aanleiding van onze oproep zond een bezoeker ons de hiernaast staande afbeelding. Het betreft een Duitse huzaar. Deze fraaie aquarel werd in 1901 vervaardigd. In dit jaar verbleef  Hoynck in Berlijn. Tijdens zijn verblijf in Berlijn was Hoynck buitengewoon productief.

 

 

 

 

Onze oproep heeft inmiddels al geleid tot toezending van onderstaande foto met een werk met de titel “Inkwartiering in de Elzas”. Voor deze toezending zijn we zeer erkentelijk.
20150404_145618 2