1914-1918

Artikel De Grote Oorlog.
Sinds het schrijven van de in 1986 verschenen biografie van Hoynck is er mede dankzij deze website steeds meer materiaal over deze productieve schilder boven water gekomen.  Niet alleen werk in de ruimste zin des woords, maar ook aanvullende informatie. Het lidmaatschap van de Western Front Association Nederland was voor Jacques Bartels aanleiding om in het fraai verzorgde en informatieve tijdschrift De Groote Oorlog een artikel te schrijven over werk dat Jan Hoynck van Papendrecht tijdens de Eerste Wereldoorlog in ons neutrale land heeft vervaardigd. Voor Hoynck was deze instroom van geïnterneerde of krijgsgevangen soldaten met een enorme variatie aan uniformen een unieke kans om dit al vast te leggen. Klik hier om het artikel te openen.

Algemeen 1914-1918

Hieronder een tekening van Nederlandse grenadiers tijdens de mobilisatie (1916)

nl grenadiers 1916

Hoewel Nederland in WO l (1914-1918) neutraal was, ging deze oorlog niet ongemerkt aan Nederland voorbij. Verspreid over ons land, o.a. Rotterdam, Scheveningen, Amersfoort, Harderwijk en Groningen werden vluchtelingen en buitenlandse militairen opgenomen.

Voor Jan Hoynck van Papendrecht was dit een ongekende mogelijkheid om de buitenlandse militairen te schetsen. De Nederlandse legerleiding had Hoynck voor alle interneringskampen een geldig toelatingsbewijs gegeven, waar hij dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Hoynck heeft vele schetsen gemaakt welke hij vaak later uitwerkte tot aquarellen.

Onderstaande fraaie werken van Nederlandse militairen maken onderdeel van een particuliere collectie en mochten wij op onze website publiceren, waarvoor onze dank.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Vermeldenswaard is dat het het hiernaast afgebeelde werk is gebruikt op de omslag voor een door het Nederlandse leger uitgebrachte zangbundel in WO l.

 

 

Portugezen
Voor velen was het niet bekend dat tijdens de eerste Wereldoorlog Portugezen in Nederland waren geïnterneerd, ook wij waren hierdoor verrast. Bij toeval stuitten we op een schetsboek uit de familie van Jan Hoynck van Papendrecht met een groot aantal schetsen van Portugese militairen. Nader onderzoek leerde ons dat deze militairen in Amersfoort waren gehuisvest. Hieronder enkele afbeeldingen. Klik hier voor meer afbeeldingen van Portugese militairen gedurende WO l.

IMG_0349

IMG_0337

 

 

 

 

 

 

 

 

Schotten
De Schotten waren een favoriet onderwerp voor Jan Hoynck van Papendrecht, waarvan hij talloze schetsen en aquarellen heeft vervaardigd. Enkele voorbeelden hiervan hebben we op deze website opgenomen.

a1010786 2

IMG_6134

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder nog enkele afbeeldingen van verschillende nationaliteiten, Portugees, Amerikaans, Sikhs, Frans, Belgisch, Duits., etc. Kortom, Nederland herbergde vele nationaliteiten tijdens WO l

Eng matrozen gronimngenbelg int depot afoort 1914

 

 

 

 

 

 

Duitsers r'dm 1918Franse Luitenantamerikaans officierSikhs in firmleu hall okt 18

 

port officierenFrnase soldaten januari 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fca5509eba02cf90c00429523004353d55435eac

Tenslotte hieronder nog een afbeelding van Schotten bij Clingendael 1918
15-180 bartels


The Black Watch

In 1918 maakte Hoynck een aantal aquarellen dat zich nu in de collectie van het museum van het beroemde Schotse infanterieregiment The Black Watch in Perth bevindt (zie:  www.theblackwatch.co.uk).
Dankzij de medewerking van de museum manager Emma Halford-Forbes kunnen wij deze op onze site laten zien.

Officier BW

 

 

Een fraaie aquarel van de kapitein van de Black Watch, P.B. Hepburn MC. Ook officieren van infanterieregimenten droegen sporen aan hun schoenen.

 

Afvoer 1919

 

 

Een impressionistische aquarel van de repatriëring van Britse troepen in de Leuvehaven in het centrum van Rotterdam, maart 1918.

 

Private BW

 

Een typische aquarel van een infanterist van de Black Watch in volledige WO I-uitrusting. Opvallend is het schort dat deze infanterist draagt. Dit had de bedoeling de kleurrijke kilt aan het oog te onttrekken zodat het geheel van het uniform een khaki-uitstraling had. Overigens, tegen de orders in deden soldaten dit schort vlak voor het gevecht af, zodat de vijand kon zien dat hij met de Black Watch te maken had!

 

 

Black WatchVan spengen okt 2014

 

Hiernaast een fraaie aquarel van een Black Watch dat niet tot de collectie van het museum in Perth behoort.

 

 

 

 

 

Engelsen

IMG_6170

Het Engelse Kamp in Groningen.
Eng matrozen gronimngenOp 11 oktober 1914 kwamen 1.500 manschappen van de First Royal Naval Brigade in Groningen aan. Zij waren begin oktober ingezet om het Belgische leger terzijde te staan toen het Duitse leger Antwerpen aanviel. Tijdens de terugtocht werd hun ontsnappingsroute afgesneden. Commodore Wilfred Henderson wilde zich met zijn manschappen niet krijgsgevangen laten nemen en besloot met zijn drie bataljons de Nederlandse grens over te steken.
Eng zeeeoff groningen

In Nederland aangekomen werden ze, overeenkomstig de internationale rechtsregels, geïnterneerd in Groningen, waar een compleet barakkenkamp werd ingericht met vele voorzieningen voor sport, huisvesting, verzorging, bewaking en ontspanning. Dit kamp werd in Groningen al snel het ‘Engelse Kamp’ genoemd.

1917
In 1917 bereikte de Nederlandse regering net Engeland en Duitsland overeenstemming om krijgsgevangenen uit die landen naar Nederland te laten overkomen. Zo kon het gebeuren da in Den Haag, Hoynck’s woonplaats, Britse officieren rondliepen die hun erewoord hadden gegeven niet te ontvluchten.

IMG_6231

 

Belgen Kamp Zeist
Jan Hoynk van Papendrecht - Lancier 5e RegimentWerden de Engelsen met name ondergebracht in Groningen, in Zeist bevond zich het Belgische interneringskamp. Ook met de bewoners van dit kamp onderhield Jan Hoynck van Papendrecht contacten om aan zijn informatie te komen.
Van een bezoeker van onze website, Walter de Wit te Zaandam, ontvingen we een brief gedateerd 13 juni 1917, gericht aan Hoynck en afkomstig van een Belgische militair met de naam Wuytens die verblijf hield in Kamp Zeist.
Wuytens beschrijft in deze brief dat hij op een fietstocht wordt begeleid door kapitein baron Snouckaert van Schauburg.. Wuytens schrijft dat hij normaal slechts 5 km buiten het kamp mocht komen, maar dankzij Snouckaert naar o.a. de “Trompenburgh” te ‘s-Graveland en de Zuiderzee kon fietsen.

Hieronder een olieverfschilderij van een Belgisch interneringskamp te Zeist.

d5121345x

 

 

belgen 1914

belgen 14 2

Hiernaast en hieronder geïnterneerde Belgen in de Juliana van Stolbergkazerne in Amersfoort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een bijdrage naar aanleiding van een reactie van een Belgische bezoeker van deze website. De reactie heeft betrekking op onderstaand werk van Hoynck met de titel: “Slag der Zilveren Helmen 1914”.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

De Belgische lezer schrijft hierover het volgende:

De slag vond plaats in de eerste dagen van de Grote Oorlog toen de Duitsers oprukten naar het westen, nabij de gemeente Halen in Vlaams-Brabant. Het gaat hier dan ook met zekerheid over het Vierde Regiment Lansiers dat zich hier onderscheiden heeft.
Het Vierde Regiment Lansiers draagt de vermelding ‘Haelen’ in haar standaard (vaandel). Wat wel zeer opmerkelijk is aan het schilderij is dat de lansiers te paard zijn afgebeeld terwijl deze slag juist vrij uniek was omdat toen door generaal de Witte besloten werd afgestegen, zonder paard te vechten, vanuit de grachten en de bermen. Dit zal vermoedelijk wel aan de artiestelijke vrijheid van de schilder te wijten zijn. Of misschien werd er op sommige plaatsen wel degelijk te paard gevochten. Dan leer ik weer bij. Andere eenheden die deelnamen aan de Slag der Zilveren Helmen bij Halen waren de Gidsen en de Cyclisten. De slag wordt zo genoemd omwille van de vele zilverkleurige Duitse helmen die achteraf over het veld verspreid lagen. Die slag was een klinkende overwinning voor de Belgische troepen, maar de vreugde was van korte duur want de rest van het verloop van de oorlog kent u wel.

Ter informatie onderstaand een ander schilderij dat ook de naam Slag Der Zilveren Helmen draagt van de Franse schilder Alphonse Lalauze. 

Lalauze - Halen