Waterloo

Onderstaand schilderij van Jan Hoynck van Papendrecht maakt deel uit van de collectie van het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. De tilel luidt: Ontmoeting tussen Nederlandsche en Pruisische troepen Bij Waterloo.
Dit betreft de eerste ontmoeting van Nederlande en Pruisische troepen nabij Maison du Roi op de avond van 18 juni 1815, na de slag bij Waterloo.
Dit schilderij is in opdracht van het Nederlandse leger vervaardigd en als huwelijkscadeau aangeboden aan koningin Wilhelmina en Prins Hendrik (bron: Jan Hoynck van Papendrecht 1858 – 1933, J.A.C. Bartels).

 Jan Hoynck van Papendrecht leefde van 1858 tot 1933. In die tijd waren In de ons omringende landen tal van militaire genreschilders actief die terug konden grijpen op hun nationale historie. Dit gold echter niet voor Nederlandse schilders. De Nederlanders waren in die tijd al geruime tijd gevrijwaard van oorlogen (de Belgische opstand daargelaten, maar dat was ook niet iets om echt trots op te zijn). Dit was ook de reden dat door de Nederlanders werd teruggegrepen naar de Napoleontische tijd, waarin de Nederlanders een niet onbelangrijke rol hadden vervuld. Denk hierbij aan de Nederlandse bruggenbouwers over de Berezina in 1812 en de Slag bij Waterloo in 1815.

Waterloo was dan ook voor Jan Hoynck van Papendrecht een geliefd onderwerp. En dat hij zijn werk serieus nam -en streefde naar perfectie- moge blijken uit het feit dat hij in 1896 een studiereis naar Waterloo heeft gemaakt. Bij terugkeer naar Nederland had hij in zijn reiskoffer een tekenboek volledig gevuld met uitsluitend voorstellingen van historisch belangrijke plaatsen in Waterloo. Hieronder volgens enkele afbeeldingen uit dit tekenboek.
Deze aquarel is gedateerd 1896 en heeft als titel meegekregen “la maison du Roi”.  Uit andere tekeningen blijkt dat het gaat om een hoeve “aan den weg tussen Genappe en Quatre bras-oostelijke van den weg” in het gehucht La maison du Roi.
Bovenstaande schets heeft Jan Hoynck van Papendrecht uitgewerkt in meerdere olieverfschilderijen (o.a. het schilderij bovenaan deze pagina van het Nationaal Militair Museum te Soesterberg).

 

Hieronder een voorstelling van de slag bij Waterloo. Op de achtergrond zien we “Hougoumont”, de voorname boerderij waar in 1815 in slag begon. Dit olieverfschilderij bevindt zich in een particuliere collectie.

IMG_6120

 

En zoals opgenomen in ” De Uniformen van de Nederlandsche Zee- en Landmacht, militaire boekhandel van de gebroeders Van Cleef te ‘s-Gravenhage (1900)”, zie de afbeelding hieronder. Ik neem aan dat hij het bouwwerk om de waterput artistiek minder interessant vond.

Ook onderstaande aquarel is afkomstig uit het eerder genoemde schetsboek. Wederom gedateerd 1896 en de titel luidt “La Haye Sainte”

De boerderij La Haye zien we ook op de achtergrond rechtsachter op een schilderij met de titel “De rijdende artillerie komt in stelling in de Slag bij Waterloo” (zie hieronder). Dit schilderij is onderdeel van de collectie van het Nationaal Militair Museum.

24

 

Klik hier om terug te keren naar de beginpagina.