boekwerken

Inventarisatie van door Jan Hoynck van Papendrecht geïllustreerde werken.

 

Militair georiënteerd werk

*Catalogus: Katalogus van de Historische Verzameling der Schutterij te Amsterdam 1889. (Amsterdam, z.j. 1890?)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schutterij-HvP-1-768x1024.jpg

 

* Bruinsma, J.F.D., De Verovering van Atjeh`s Groote Missigit (Sneek, 1889)

* Hoefman, Jac. W., Voor Koning en Vaderland of Nederland gedurende de jaren 1830 en 1831 (Amsterdam, 1899).
NB: Deze ‘krijgs’ historische verhandeling is geïllustreerd met onder mee 25 tekeningen/aquarellen van Hoynck.

* Harpen, van, N., Losse en scherpe patronen (Amsterdam, z.j. [1889?].  NB: er zijn drie verschillende kleuren boekband bekend. Grijs, lichtblauw en lichtbruin.

* Lombok (Haarlem, z.j. [1895?]) NB: dit is een speciale uitgave van het geïllustreerd weekblad Eigen Haard waar Hoynck veel voor tekende. Hij tekende het schutblad.

* Atjeh 1896 (Amsterdam, z.j. [1896?]). NB: dit is een speciale uitgave van het geïllustreerd weekblad Eigen Haard waar Hoynck veel voor tekende. Van dit album (overdruk) zijn twee varianten bekend, de één met een lichtroze, de andere met een lichtgroen tint. Hoynck tekende het schutblad.

*Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie (Arnhem, 1893). Delen I,II, III, IV, V-I, V-IIA, V-IIB, V-IIIB, V-IIIC.

Museum

* De Resolutiën van Koning Lodewijk Napoleon 1806-1810 betreffende Het Wapen der Rijdende Artillerie (Arnhem, z.j.)

* De Krijgsverrichtingen der Rijdende Artillerie 1815** (Arnhem, z.j.)

*De Rijdende Artillerie in de Kantonnementen 1831-1839** (Arnhem, z.j.)

* De Rijdende Artillerie in het Garnizoen Leiden 1852-1861** ( Arnhem, z.j.

* De Twee Brigades Rijdende Artillerie onder de Republiek der Vereenigde Nederlanden **(Arnhem, z.j.).

** deze boeken met betrekking tot het Korps Rijdende Artillerie (KRA) zijn verschenen ter gelegenheid van het eeuwfeest van dit Korps en waren alleen bedoeld voor de bij het KRA dienende officieren. Zie voor meer informatie over deze serie de biografie van Hoynck (Amsterdam, 1986) pagina`s 20-22.

* Eeuwfeest Korps Rijdende Artillerie 1793-1893 (Arnhem,1893)

* Nederland-Lombok (Rotterdam, 1894)

* Kepper, G., De Militaire Academie (Amsterdam, 1897)

* Nederlandsche Zee- en Landmacht (Den Haag, z.j. [1900])

uniformen* Meyer, C.A.J., Jhr., Roode-Kruishond en Oorlogshond (Den Haag ,1907) NB: Hoynck verzorgde het voorblad.(Courtesy of Librarium of The Hague (www.librarium.com).Roode KruishondHvP

* Onze Schuttervendels en schutterijen van vroeger en later tijd. Een historisch album (Den Haag, 1909)

* Bloemink, F.H.N., De Lotgevallen van een Garde d`Honneur (1813-1814) (Gouda, 1913). NB: de eerste druk met de imposante cover verscheen in 1913. Later verschenen er goedkopere edities, specifiek gericht op de jeugd. Zo verscheen het in de Van Goor`s Kleurbibliotheek voor jongens en meisjes zonder de imposante cover. In 1953 verscheen het in de serie Oud Goud als Deel XXVIII. De stofomslag bij de (in ieder geval ) vierde druk is van Roothciv. In de tekst van deze varianten zijn de tekeningen van Hoynck blijven staan.

* Ter Herinnering aan het Honderdjarig Bestaan van het 3de Regiment Huzaren 1814-13 Februari-1914 ( Den Haag, 1914)

* Zangbundel voor het Nederlandsche Leger (z.p., 1915). NB: van deze zangbundel zijn drie varianten bekend. Een exemplaar van 10x15cm met een lichtbruine kleur, en een één centimeter hoger (16cm) exemplaar met een lichtgroene kleur. De derde bekende variant is verschenen met harde kaft met de afmetingen 20x29cm.

* Ubink, J.B., De tentcommandant (Groningen, 1923). In de eerste druk van 1923 komt geen werk van Hoynck voor, dat gebeurt bij de tweede (1926) en bij de derde (1934) druk. De derde druk is verschenen in de serie “`T Boeiend Boek verhalen voor het lager en voortgezet lager onderwijs”.

* Gedenkboek van het eerste tienjarig tijdperk van het Landstormkorps Limburgse Jagers 1915-1925 en de geschiedenis der Limburgse Jagers (Maastricht, 1925). NB: oplage 500 exemplaren.

* Der Vater des Vaterlandes Wilhelm I. von Oranien. Ein heldenleben in 163 Bildern. (Leipzig, 1933)
NB: Hoynck heeft minstens één aquarel geleverd.

 

Brochures/programma`s

* Brochure Nederlandsche Vereeniging “Ons Leger” (Amsterdam, z.j.)

* Au profit des Prisonniers Italiens (Den Haag, z.j. [’14-‘18])

* Au profit des prisonniers de guerre Serbes (Amsterdam, 1917)

* Ce programme est vendu au profit des Prisonniers de Guerre Belges (Amsterdam, 1918)

* Beknopte Gids van het Kasteel Doorwerth door F.A. Hoefer met teekeningen van J. Hoynck van Papendrecht (Doorwerth, 1932)NB: 15 pagina`s tellende gids van het eerste legermuseum in Nederland.

* Programma der Feestviering ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het 4e Half-Regiment Huzaren in November 1938 (Deventer, 1938)

 

Romans

* Maartens, M., My Lady Nobody (New York, 1895)

* Schimmel, H.J., Sinjeur Semeyns (Schiedam, 1897)

* Haverschmidt, Fr., Familie en Kennissen (Schiedam, z.j.). NB: de derde druk uit 1894 is (o.a.) door Hoynck geïllustreerd. De vijfde druk is een Volksuitgaaf, kleiner in formaat en eenvoudiger van uitvoering, maar bevat ook de tekeningen van Hoynck.

* Bowen, Marjory Affair of Men (Londen, 1921)

HvPVink

Hiernaast een illustratie uit My Lady Nobody. De cavalerist op de foto is bekend, het is luitenant Sippo Johan van Overveldt.

(klik op de foto voor een grotere afbeelding)

 

 Historische publicaties

* Herinnering aan de Festiviteiten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manège 1839-1889.(Rotterdam, 1889). NB: uitgave van de Sociëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manege. Is niet in de handel verschenen.

* Penning, L., Verdedigers en Verdrukkers der Afrikaansche Vrijheid. Karakterschetsen van Mannen Van Betekenis uit den Engelsch=Zuid-Afrikaanschen Oorlog 1899-1902 (Den Haag, z.j. [1902?])

* Penning, L., Schetsen uit den strijd tusschen Boer en Brit ( Den Haag, 1902)

Jongensboeken

* Louwerse, P., Baviaan en Prinsesje. Een verhaal voor jonge lieden (Den Haag, 1889)

* J. H., De wilde Andries. Tafereelen uit het leven van een oud Pruisisch grenadier, Kozak, enz. (Zutphen, 1890)

* Kieviet, C. Joh., Een dozijn Hollandsche jongens (Haarlem, z.j. 1919?) Later is er een versie verschenen met stofomslag in de serie Oranje-Bibliotheek voor Jongens en Meisjes. I.t.t. tot de eerdere uitgave zijn de tekeningen op de stofomslag en boekband niet van Hoynck. De rest in het boek wel. Getuige een opdracht in deze laatste versie dateert het in ieder geval uit 1929.

 

Versie 7 april  2016

Deze eerste opzet is gebaseerd op de in mijn bezit zijnde boeken en naar verwachting niet volledig. Dit overzicht is ook bedoeld als een living document. Mocht u aanvullingen hebben, mail deze dan naar info@hoynckvanpapendrecht.nl
Zo kunnen we gezamenlijk het immense oeuvre van Hoynck zoveel mogelijk in kaart brengen!

Jacques A.C. Bartels