Bijzondere aquarellen

Duitse militairen (een bijzonder verhaal)
Hieronder staan drie aquarellen waarbij toch een bijzondere historie wetenswaardig is. Het gaat hier om een drietal Duitse officieren.

In de oorlog zijn deze aquarellen door de Duitse bezetters ontvreemd en meegenomen naar Duitsland. In Duitsland werden de werken opgemerkt na de oorlog opgemerkt door Generaal Hasselman B.D. die ze vervolgens mee terug nam naar Nederland.
De familie van Generaal Hasselman B.D. heeft er zorg voor gedragen dat vele jaren later de werken werden teruggeven aan de familie Hoynck van Papendrecht aan wie de werken toebehoorden.
Ik was zeer verheugd dat ik deze werken rechtstreeks uit het familiebezit heb mogen overnemen en ben daar nog steeds zeer erkentelijk voor (en verguld over).

1. Het eerste werk is een Duitse Punthelm. Het is een Pruisische officier, een kurassier van Wilhelm l van Pruisen, te dateren ca. 1871.
2. De tweede is een Pruis van het 2e Regimentt van de Garde Artillerie (1880). Waarscijnlijk een “treinsoldaat” belast met de bewaking van wagen en kanonnen op transport.
2. Het onderste werk is een Pruisische cavalerist, zittend voor een veroverde standaard van een verslagen (Franse) standaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

Britse Gemenebest 1910
Hieronder enkele werken van Jan Hoynck van Papendrecht met afbeeldingen van militairen uit het Britse Gemenebest. Op 6 mei 1910 stierf de Britse vorst Edward Vll. Van heinde en verren kwamen Britsen onderdanen uit het Gemenebest naar de begrafenis van hun vorst. Jan Hoynck van Papendrecht zag zijn kans waar en reisde af naar Engeland voor deze unieke gelegenheid om zoveel militairen in vol ornaat te kunnen aanschouwen, en schtesen uiteraard. Voor jan Hoynck van Papendrecht als groot kenner en liefhebber van uniformen was dit natuurlijk smullen.

IMG_6137IMG_6140 IMG_6141IMG_6142

 

 

 

 

 

 

IMG_6138

 

 

 

 

 

Klik hier om terug te keren naar de beginpagina.