Schoolplaten

Jan Hoynck van Papendrecht heeft een viertal schoolplaten vervaardigd. De bekendste en misschien ook wel zijn mooiste is de schoolplaat over de terugtocht van het leger van Napoleon Bonaparte in 1812 over de rivier de Berezina,over de door de Nederlanders geconstrueerde bruggen.
Op de schoolplaat zien we onder andere hoe precies Jan Honck van Papendrecht het vuursteengeweer heeft weergegeven. Ook zien we hoe het geweer werd gebruikt. De eerste man links zal gaan schieten, de tweede drijft de patroon met zijn laadstok in het geweer, de officier haalt een patroon uit zijn tas en de soldaat bij de rechter achterpunt van de wagen bijt de patroon af.

Schoolplaat Berizina

 

Schoolplaat Quatre Bras. Ook de slag van Waterloo was een geliefkoosd onderwerp voor Jan Hoynck van Papendracht. Op deze schoolplaat zien we de prins van Oranje aan het hoofd van de militaire militie bij Quatre-Bras.
Voor meer informatie over Jan Hoynck van Papendrecht en het onderwerp Waterloo klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

Schoolplaat Hollandse Waterlinie.
Op deze schoolplaat zien we Willem lll in het rampjaar 1672, het jaar waarin alles voor Holland verloren scheen. Willem lll inspecteert hier de Hollandse Waterlinie. Rechts op de voorgrond zien we de prins die een ingenieur aanwijzingen geeft.

 

 

Tenslotte een schoolplaat die betrekking heeft op ons koloniaal verleden met de titel: “De verovering van Tjakranegara op Lombok 1894”. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat we in de huidige tijd dergelijke schoolplaten niet meer zouden tonen aan onze kinderen, niet alleen wat betreft de voorstelling maar ook vanuit historisch perspectief. Desondanks is het een mooi werk van deze veelzijdige kunstenaar.
Een bezoeker attendeerde ons op een site waar meer informatie over deze schoolplaat is te vinden. Klik hier om naar deze site te gaan. Met dank aan Paul de Jong uit Valkenburg (Lb).

Algemene informatie
In 1910 zou Jan Hoynck van Papendrecht verzocht zijn voor de firma Wolters te Groningen (en Bartavia) aquarellen te vervaardigen die als schoolplaat zouden worden uitgebracht. Jan Hoynck van Papendrecht zou per schoolplaat 125 gulden hebben ontvangen, waarmee het volledige auteursrecht op Wolters overging.
In 1926 werd de Tjakranegara-schoolplaat niet langer uitgebracht wegens tegenvallende verkoopresultaten, de overige werken waren een lang leven beschoren (zelfs tot ver na de W.O ll). (bron: Jan Hoynck van Papendrecht 1858 – 1933 van J.A.C. Bartels)

Klik hier om terug te keren naar de beginpagina.